Indtast dit søgeord

Flere og flere tænker klimasmart, og har man mulighed for at vælge pulverinhalator, mindsker det CO2-udslipper mere, end hvis man bruger sprayinhalator (aerosol). Foto: Shutterstock

Flere og flere tænker klimasmart, og har man mulighed for at vælge pulverinhalator, mindsker det CO2-udslipper mere, end hvis man bruger sprayinhalator (aerosol). Foto: Shutterstock

Astma – symtomer og behandling

Cirka 10 procent af svenskerne har astma, og det gør det til en af vores største folkesygdomme. Det kan være en god idé at foretage en allergiudredning inden behandlingen for at finde ud af, hvad der forårsager astmaen. Flere tænker klimasmart, også når det gælder valg af medicin. For eksempel har region Östergötland valgt pulverinhalatorer frem for sprayinhalatorer.

Reklame:

Selvom astma er en forholdsvis almindelig sygdom i Danmark hos både børn og voksne, overses den ofte. Der findes også forskellige typer astma, og det skal der tages hensyn til i behandlingen. Hvis du har mistanke om, at du har astma, er det vigtigt, at du får en ordentlig udredning og diagnose. Først derefter kan du få en optimeret behandling og også lære at håndtere din astma bedre, så du slipper for symptomerne.

Symptomer på astma

Nogle almindelige symptomer på astma er for eksempel at:

 • Du rammes af åndenød i anfald.
 • Du hoster slim op.
 • Du har en pibende og hvæsende vejrtrækning, som om du trækker vejret gennem et sugerør.
 • Du rammes af langvarig hoste, hvis du er forkølet.
 • Du hoster, når du anstrenger dig fysisk.
 • Du får hyppigt antibiotikabehandlinger på grund af tilbagevendende luftvejssymptomer.

Sommetider optræder de forskellige symptomer i større eller mindre grad, og det er ikke altid, at du har alle symptomerne. Det mest almindelige er, at du får tilbagevendende åndenød. Kan du genkende dig selv i dette, skal du kontakte en læge for at finde ud af, om du kan have astma. Ubehandlet astma kan medføre, at dine luftveje indsnævres permanent.

Vigtigt med udredning i god tid

Det er vigtigt at få den rigtige diagnose så tidligt som muligt for at kunne starte i korrekt behandling og få det bedre. Desværre kan det ind imellem tage op til flere år, får du får diagnosen astma, og en udredning kan gå i gang. I nogle tilfælde kan sundhedsvæsenet slet ikke foretage en udredning. Det fører til, at du går udiagnosticeret rundt og fortsat har symptomer. Tal med en læge om at få lavet en allergiudredning, hvis du har et eller flere af ovenstående symptomer. Det kan gøre det nemmere, hvis du beskriver dine symptomer grundigt og den måde, de påvirker din livssituation negativt på. Ubehandlet astma kan give dårlig livskvalitet, og for et barn kan det for eksempel indebære, at barnet må afstå fra at deltage i bestemte aktiviteter.

For at få den bedst mulige behandling skal man finde ud af, at du har astma; hvilken type astma, det er; og hvad de underliggende årsager er. Det gør det nemmere for lægen at give dig den korrekte behandling og medfører bedre sygdomskontrol for dig som patient. De nationale retningslinjer fra den svenske Socialstyrelsen understreger, at det er af stor værdi at lave en målrettet allergiudredning for astma. Man bør ikke have gener af sin astma, så søg ny læge, hvis du oplever, at du ikke får den hjælp, du har brug for.

Diagnosen astma

Hvis du har astma, skal du absolut forvente at blive udredt og få svar på, hvad dine symptomer skyldes. Derfor er det vigtigt, at du får en dialog med din læge, så vedkommende får et billede af din situation.

Der findes forskellige diagnoseværktøjer, som bruges, når diagnosen astma skal stilles. Der bruges især spirometri, som er en måling af lungefunktionen. Spirometri bruges til at påvise en eventuel astma eller andre problemer i luftvejene. Det bruges også som opfølgning på den medicinske behandling og til at vurdere lungefunktionen. Målingen foregår ved, at man blæser i et mundstykke, som er koblet til en maskine, der måler lungekapaciteten.

Astma og allergi

En vigtig del af astmabehandlingen er at identificere og eliminere de faktorer, som kan udløse astmasymptomerne og/eller forhøje risikoen for at få astma, for eksempel allergener og tobak.

Allergiudredningen bør gennemføres ved mistanke om astma eller i forbindelse med udredningen af astmatiske symptomer. Man ønsker at finde ud af, om det kan skyldes et allergen såsom mider, pelsdyr eller pollen. Det gør man helt enkelt ved at tage en blodprøve, hvor man kan måle mange forskellige allergifremkaldende stoffer, de såkaldte allergener.

Det er også godt at vide, at blot en enkelt blodprøve er nok til at give svar om flere allergier, så du skal ikke have taget en masse blodprøver. En person med allergisymptomer reagerer ofte på mere end ét allergen.

Mange med astma har ikke fået lavet en allergiudredning. Det kan derfor være vigtigt at finde ud af, hvad man er allergisk overfor. Hvis du for eksempel er allergisk over for skimmelsvamp, er det måske vigtigt at undersøge, om der er skimmelsvamp i dit hjem eller på din arbejdsplads, så du kan mindske generne. Det kan også være afgørende for personer med alvorlig astma eller astma, som er svær at diagnosticere, at opsøge en speciallæge i allergi (en såkaldt allergolog), som behandler astma og allergi. Det er vigtigt at kende til eventuelle allergier for at undgå konsekvenser som overmedicinering og overanstrengelse.

Forskellige former for astma

Der findes forskellige former for astma. Først og fremmest taler man om allergisk astma og ikke-allergisk astma.

Allergisk astma betyder, at man er allergisk over for et eller andet, og hos børn er allergi den største enkeltstående årsag til astma. Kroppens antistoffer reagerer, når du kommer i kontakt med det stof, du er allergisk overfor. Den reaktion, der opstår, kan så blive astma. I pollensæsonen er det normalt, at personer med allergisk astma får det værre. Med en udredning kan man dog finde ud af, hvad der forårsager astmaen, og på den måde mindske symptomerne. Allergisk astma er kronisk og debuterer ofte i barndommen, men også mange voksne har det, selvom nogle ikke er diagnosticerede.

Det er vigtigt at få påvist allergisk astma på et tidligt tidspunkt. Denne astma kan vise sig som symptomer fra næse og øjne, krillerhoste i pollensæsonen eller piben i brystet før sengetid. Med en tidlig diagnose kan du få den rigtige behandling og medicinering. Det vil gøre en stor forskel for dit velbefindende.

Ikke-allergisk astma kan opstå på grund af stoffer, der irriterer luftvejene. Nogle af grundene kan være rygning, luftvejsinfektioner, kold luft og andre irriterende stoffer. Ikke-allergisk astma rammer oftest voksne.

Det er også normalt, at de astmatiske symptomer opstår i forbindelse med fysisk anstrengelse. Det skyldes, at man trækker vejret hurtigere gennem munden, og det irriterer luftrørene, så de trækker sig sammen. Det handler ofte om dårligt behandlet astma, som fører til vejrtrækningsbesvær ved netop anstrengelse. Ønsker du mere information om andre former for astma, anbefales Läkemedelsverkets beskrivelse.

Behandling af astma

Målet med astmabehandlingen er, at du skal kunne leve et helt normalt liv på trods af din astma. Ifølge svenske og internationale anbefalinger indebærer det, at:

 • Du ikke har nogen symptomer.
 • Du ikke hindres af astmaen i din hverdag.
 • Du ikke behøver tage ekstra luftrørsudvidende medicin.
 • Du ikke har nogen generende bivirkninger af din medicin.
 • Du har en normal lungefunktion.

Astmabehandlingen foregår fortrinsvis med en eller anden form for inhalator, hvor indånding af et inflammationshæmmende middel er den mest almindelige metode. Det er vigtigt med en kontinuerlig og langsigtet behandling, da betændelsen ellers kan medføre, at astmasymptomerne vender tilbage. Du bruger måske flere forskellige lægemidler, og så er det vigtigt, at du har styr på, hvad der er hvad. Få hjælp af sundhedspersonalet, så du føler dig sikker og tryg i din behandling. Det er også vigtigt, at du lærer at bruge din inhalator korrekt for at optimere behandlingens virkning.

Nationale retningslinjer for behandling af astma

De nyeste nationale retningslinjer for behandling af astma og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) udkom i november 2015. De er udarbejdet af en ekspertgruppe under den svenske Socialstyrelsen.

Man har observeret, at der hersker et stort omfang af underdiagnosticering hos personer med astma. Det betyder, at mange patienter ikke får den udredning og effektive behandling, de har brug for. Retningslinjerne er derfor anbefalinger, som handler om at give mere og bedre behandling af dig, der har astma. Det handler blandt andet om at få stillet den rigtige diagnose i en tidlig fase af sygdommen.

Retningslinjerne gælder for alle aldersgrupper og omfatter:

 • Diagnostik og udredning.
 • Medicinsk behandling.
 • Pleje og rehabilitering.
 • Vurdering af symptomer og opfølgning.

Man skriver blandt andet, at sundhedsvæsenet bør tilbyde personer med mistænkt astma en målrettet allergiudredning med blodprøver eller priktest af det udløsende allergen, som er under mistanke. Dette bør senere følges op af endnu en konsultation, så man får en optimal behandling og god sygdomskontrol.

Ny teknik letter hverdagen for dig, der har astma og allergi

Det svenske Astma- och allergiförbundet har udviklet en gratis app, ”Astma och Allergi”, med funktioner, som skal lette hverdagen for dig, der har astma og allergi. En app er et lille program, der downloades til din mobiltelefon via Google Play eller App Store, alt efter hvilken type mobiltelefon, du har.

Når du har logget dig ind med dit bank-ID, kan du blandt andet se din journal, dine kontaktpersoner i sundhedsvæsenet og endda administrere dine recepter. Ud over en oversigt over dine recepter giver appen dig også mulighed for at bestille medicin til gratis hjemmelevering. Du får også adgang til de seneste nyheder inden for astma og allergi.

Tænk klimasmart – også når du bruger medicin

Takket være det evigt aktuelle klimaspørgsmål viser flere og flere interesse for at tænke miljørigtigt, også når det handler om håndteringen af medicin. De fleste astmalægemidler indtages via en inhalator; en anordning, der tilfører medicin til lungerne i form af pulver eller aerosol (spray). Udviklingen og fremstillingen af disse inhalatorer har en indvirkning på miljøet.

Det er observeret, at CO2-aftrykket fra inhalatorer, der leverer en aerosol (en sprayinhalator), er 10 til 37 gange højere end aftrykket fra pulverinhalatorer. Ifølge en afhandling, der er publiceret i BMJ Open, betyder det, at hvis en ud af ti sprayinhalatorer blev skiftet ud med en pulverinhalator, ville udslippet bliver reduceret med 58 kilo CO2 alene i Storbritannien. For at sikre, at medicinsk affald og inhalatorer bortskaffes forsvarligt, ønsker man, at brugerne afleverer de brugte inhalatorer på apoteket.

Region Östergötlands lægemiddelkomité har fokuseret særskilt på brugen af medicin, som indgives ved hjælp af drivgas, der bidrager til forhøjet CO2-udslip og på andre måder påvirker miljøet negativt. Man er kommet frem til, at pulverinhalatorer er et klimamæssigt bedre alternativ end sprayinhalatorer og vil fremover anbefale, at de bruges, når det er muligt.

Det har altid førsteprioritet at sikre, at man kan tilbyde effektive lægemidler, og at man får den nødvendige hjælp til at bruge dem på den bedste måde. Der er forsknings- og udviklingsarbejde i gang, som skal udvikle mere miljøvenlige alternativer til nutidens sprayinhalatorer.

Et liv med astma

I dag har astmatikere alle forudsætninger for at kunne leve deres liv præcis som alle andre. Med den rette medicinering og behandling af astmaen bør man kunne forvente en god livskvalitet. Det er dog vigtigt, at du som patient engagerer dig i dit sygdomsbillede, medvirker i valget af behandling, finder ud af, hvad der udløser astmaen, og følger din behandlingsplan. Astmaen kan også ændre sig med tiden, og regelmæssige kontroller vil derfor sikre, at behandlingen er optimeret.

Forstår man sin astma, kan man også bedre håndtere den. Da der findes forskellige former for astma, kan behandlingen også være forskellig. Målet er dog at finde det, der passer til netop dig og dine forudsætninger. I dag er der gode chancer for at leve et fuldt liv med astma. Smartere inhalatorer og en optimeret medicinsk behandling kan bidrage til, at du bliver symptomfri, og samtidig forebygges risikoen for, at symptomerne forværres.

Reklame:

Denne sygdom handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: