Indtast dit søgeord

Tryghed, viden og nysgerrighed – gennem hele livet

DOKTORN.com blev grundlagt i 1999 af Add Health Media AB med det formål at formidle viden og information om medicin, sundhed og velvære til sundhedsvæsenet og den brede offentlighed.

Vores vision er at øge menneskers viden inden for medicin og sundhed. Vi vil gerne skabe nysgerrighed omkring sundhed og medicin for at øge viden og på den måde skabe større tryghed.

For dig, der er sundhedspersonale, har vi også PMacademy.dk med gratis uddannelser inden for forskellige terapiområder.

Content

Alle tekster er baseret på DOKTORN.com og opdateres løbende på Isundhed.dk

1

Finansiering samt annoncekrav

Isundhed.dk er finansieret gennem annoncer og sponsorater. Annoncører eller sponsorer har ingen indflydelse på de redaktionelle tekster eller specialisters svar på spørgsmål. Sponsorerede links i tekster er tydeligt markeret med en grå baggrund og teksten "sponsoreret link". Doktorn kræver af annoncører og sponsorer, at deres information eller annoncering skal følge de love og regler, der gælder for markedsføring/information af lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud og andre produkter og ydelser. Annoncørers hjemmesider skal også følge reglerne ovenfor, hvis der er et sponsoreret link fra Isundhed.dk til dem.

2

Kilder og lægeundersøgelse

Artikler er skrevet af erfarne journalister og skribenter. Generelle artikler er skrevet på baggrund af verificerede medicinske kilder som Sundhed.dk, 1177.se, Läkartidningen og tilsvarende kilder. I de tilfælde, hvor forfatteren er læge, oplyses dette i forbindelse med artiklen. I tilfælde hvor artiklen er anmeldt af tredjemand, oplyses dette i forbindelse med artiklen i kombination med eksterne kilder. For mere information kontakt redaktionen.

3

Etiske retningslinjer

Følgende etiske regler gælder for digital information på websteder ejet af Add Health Media AB og rettet mod den brede offentlighed.

Indhold på hjemmesiden: Oplysningerne på denne hjemmeside er udarbejdet med henblik på at understøtte, ikke erstatte, forholdet mellem patient og sundhedspersonale. Oplysningerne har til hensigt at skabe nysgerrighed omkring eget helbred og give mere viden om sundhed, sygdom og medicin. Oplysningerne i tematiske artikler om sygdomme skal være underbygget af videnskab og/eller dokumenteret erfaring. I artikler, der fokuserer på trivsel, er der en større journalistisk frihed i sproget, men der bør ikke være lægelige påstande, som ikke kan underbygges.

Hver artikel/film skal have en dato, hvor den sidst blev opdateret. Det skal altid være muligt at komme i kontakt med redaktionen for at stille spørgsmål, hvis noget føles uklart omkring indholdet.

Integritet: Oplysninger om den besøgende, som AHM modtager, skal respekteres og følge de love og retningslinjer, der gælder i landet. Ved annoncering i kombination med cookies, foretager redaktionen først en bedømmelse af, hvorvidt annoncematerialet kan opfattes som krænkende for besøgende.

Her finder du hele vores persondatapolitik

4

Annoncering og finansiering

Det skal tydeligt fremgå, hvem der støtter denne hjemmeside finansielt, uanset om der er tale om kommercielle eller ikke-kommercielle organisationer. Annoncering skal være tydeligt angivet eller tydeligt markeret.

AHM forbeholder sig ret til at afvise annoncering, der anses for uetisk eller kan føre til skade. Eksempler på disse er tobaksvarer, alkohol, pornografi og stoffer med ikke-godkendte medicinske påstande. AHM forsøger så vidt muligt at identificere lægemiddelannoncering eller annoncering for kosttilskud, der ikke følger Lægemiddelstyrelsens og Fødevarestyrelsens regler for annoncering til offentligheden og oplyse annoncøren om, at dennes annoncer ikke er i overensstemmelse med loven.

Reklame: