Indtast dit søgeord

Persondatapolitik

Det er vigtigt for os hos Curus AB-koncernen (559338-8639), at du føler dig tryg ved den måde, vi håndterer dine personoplysninger på. Derfor er vi åbne om, hvordan vi indsamler, behandler og deler de oplysninger, vi har om dig. Vi sælger aldrig dine personoplysninger til andre virksomheder.

Personoplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en særskilt person. Eksempler på dette kan være grundlæggende oplysninger om dig, f.eks. dit navn og kontaktoplysninger. Vi sikrer, at dine personoplysninger altid er beskyttet hos os, og at behandlingen overholder gældende databeskyttelsesregler, interne retningslinjer og procedurer. Vi har også udpeget databeskyttelsesansvarlige til at gennemgå overholdelsen af disse regler. Bemærk venligst, at disse vilkår og betingelser gælder fra og med 25. maj 2018.

Hvorfor indsamler vi oplysninger?

Uanset om du er besøgende på webstedet, annoncør, leverandør eller modtager, indsamler Curus-koncernen (koncernen) oplysninger for at tilbyde, udvikle og forbedre vores tjenester og produkter. Visse oplysninger er også nødvendige set ud fra et juridisk synspunkt, f.eks. aftaler mellem koncernen og ordrer, leverandøraftaler og modtagelsesaftaler mellem koncernen og modtagerne. For at vi kan behandle dine personoplysninger, skal der være grundlag herfor i den gældende lovgivning, idet der skal være et retsgrundlag for behandlingen. For at vores behandling af dine personoplysninger skal være lovlig, kræves det, at den er nødvendig for at opfylde kontrakten med dig og/eller opfylde en juridisk forpligtelse for koncernen.

Behandlingen af dine personoplysninger skal også ske efter en interesseafvejning, hvor koncernens interesse i at udføre en behandling af data afvejes mod din interesse i beskyttelse af privatlivets fred, efter at du har givet samtykke til behandlingen. Et samtykke gives separat, og du kan altid trække det tilbage ved at kontakte os.

For at kunne levere tjenester og produkter til dig er vi nødt til at behandle dine personoplysninger. Nedenfor finder du oplysninger om, til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger baseret på, hvilket retsgrundlag og hvor længe vi gemmer dataene. Den tid, vi gemmer dine personoplysninger, varierer afhængigt af, hvad dataene er nødvendige til. Vi beholder aldrig data længere, end vi har brug for til aktuelle formål.

Kundeoplysninger. Kundeoplysninger er oplysninger om dig som person, og som er knyttet til bestillere af bøger eller som modtager af nogen af vores venteværelsestjenester. Det kan være navn, personnummer og andre kontaktoplysninger. Som annoncør bliver du behandlet og benævnt som kunde, og vi indsamler også tilstrækkelige data til passende behov i forbindelse med salg af annoncepladser. Vi behandler kunde- og trafikdata for at levere tjenester og produkter til dig, opfylde aftaler og beskytte vores rettigheder i henhold til aftalen. For eksempel skal vi være i stand til at identificere dig som kunde, håndtere dine ordrer, administrere dine fakturaer og betalinger for tjenesten og/eller produktet, kreditoplysninger, pleje af registre, fejlfinding og fejlretning, håndtering af kommentarer og klager over tjenester og produkter og sikre, at vores tjenester og produkter når den tilsigtede modtager.

Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakten, retlig forpligtelse.

Udvikle og forbedre vores tjenester og produkter. Vi behandler kundedata, såsom udvælgelse og gennemførelse af kundeundersøgelser, for at udvikle og forbedre vores forretning, tjenester og produkter, som vi kan tilbyde dig, samt vores processer og metoder.

Retsgrundlag: legitim interesse.

Yde og forbedre servicen til vores kunder. Vi behandler dine kunde- og trafikoplysninger, såsom at vi håndterer din sagshistorik, for at yde kundeservice, for at kunne levere vores selvbetjening og konstant være i stand til at uddanne vores medarbejdere og forbedre vores måde at arbejde på for altid at kunne tilbyde dig den bedst mulige service. Når du kontakter os, kan kommunikationen blive analyseret.

Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakter, interesseafvejning (koncernen har en legitim interesse i at kunne opretholde god kundeservice).

Direkte markedsføring. Vi behandler kundedata, som indsamles via formularer eller undersøgelser, for at tilbyde dig relevante tilbud vedrørende vores produkter og tjenester. Vi behandler trafikdata ved at indsamle, gemme, behandle og analysere, for eksempel ved at analysere, hvordan du bruger vores tjenester og produkter, for at skræddersy tilbud, der passer til lige netop dig. Markedsføring sker via f.eks. breve og e-mails.

Retsgrundlag: legitim interesse (kundedata) og samtykke (accept af forsendelser).

Opfylde forpligtelser i henhold til lov eller anden regulering, myndighedsforskrifter, beslutninger, anmodninger eller retningslinjer og for at kunne varetage vores interesser. Vi behandler dine kundedata og trafikdata for at opfylde vores forpligtelser i henhold til lov eller anden regulering, myndighedsforskrifter, beslutninger, anmodninger eller retningslinjer, for eksempel gemmer vi dokumentation i overensstemmelse med regnskabsloven og lov om elektronisk kommunikation.

Retsgrundlag: retlig forpligtelse.

Hvor længe vi gemmer dine data

Som hovedregel gemmer vi dine kundedata til de formål, vi har angivet ovenfor, så længe du på nogen måde er kunde hos os. Vi kan dog også gemme disse data i længere tid til visse formål, f.eks.:

Cookies

For at forbedre din brugeroplevelse og give dig som besøgende adgang til visse funktioner. Vores cookies gemmer ikke oplysninger såsom navne og personoplysninger. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer af det websted, du besøger. Cookies gør det muligt, f.eks. at:

Du har altid mulighed for at sige nej til cookies osv. For at gøre dette skal du ændre indstillingerne i din browser. Bemærk, at blokering af cookies kan resultere i, at du ikke har adgang til alle sider og funktioner på vores hjemmeside. Det kan også forringe din brugeroplevelse.

Hvem vi videregiver dine data til

Til underleverandører eller til virksomheder i vores koncern, der behandler data på vores vegne. Vi hyrer underleverandører og i nogle tilfælde virksomheder i vores egen koncern til at kunne levere vores tjenester og produkter. Det betyder, at de også har brug for nogle oplysninger om dig som kunde. Disse parter må dog ikke bruge dine personoplysninger til andre formål end at levere tjenesten eller produktet eller på de vilkår og betingelser, vi angiver.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Hvis vi engagerer leverandører, der opererer uden for EU/EØS, i et såkaldt tredjeland, til at levere tjenester og produkter til dig og overføre dine personoplysninger til et tredjeland til dette formål, kontrollerer vi, at der enten er et passende beskyttelsesniveau i det pågældende land, eller at der er særlige garantier for, at dataene og dine rettigheder er beskyttet. Tilstrækkelige garantier kan være, at overførslen er underlagt særlige kontraktbestemmelser, der beskytter dine rettigheder, eller bindende interne regler.

Dine rettigheder

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du en række rettigheder, der giver dig mulighed for at få oplysninger om og kontrol over dine egne personoplysninger. Her opregner vi dine rettigheder, og i slutningen af dokumentet finder du kontaktoplysninger til koncernen, som du kan bruge, hvis du vil håndhæve dine rettigheder.

Du har normalt ret til at udøve dine rettigheder nedenfor gratis. Men hvis anmodningen er åbenbart ubegrundet eller urimelig, kan vi enten opkræve et rimeligt gebyr eller vælge ikke at efterkomme anmodningen. Vi vil besvare en anmodning fra dig uden unødig forsinkelse og normalt inden for en måned. Hvis der kræves yderligere tid, eller hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at efterkomme din anmodning, vil vi informere dig om dette. Vi kan også anmode om yderligere oplysninger fra dig, hvis det er nødvendigt for os at kunne bekræfte din identitet og sikre, at det er dig og ikke nogen anden, der forsøger at få adgang til eller kontrol over dine personoplysninger.

Ret til information og adgang til dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om bekræftelse af, om vi behandler personoplysninger om dig, og i bekræftende fald vil vi informere dig om, hvordan dine personoplysninger behandles. Du har også ret til at modtage en kopi af de data, vi behandler (via et registerudtræk). Hvis du anmoder om yderligere kopier, har vi ret til at opkræve et rimeligt gebyr for dette.

Ret til berigtigelse. Det er vigtigt for os, at de personoplysninger, vi har om dig, er korrekte. Hvis oplysningerne er forkerte, har du ret til at kontakte os og bede om at få oplysningerne rettet. Du har også ret til at anmode om, at data tilføjes, hvis der mangler noget, hvis tillægget er relevant med hensyn til formålet med behandlingen. Vi vil informere dem, som vi har videregivet dine oplysninger til, om at der er foretaget rettelser. Efter anmodning fra dig vi vil også informere dig om, hvem oplysninger om berigtigelse er blevet videregivet til.

Ret til at blive slettet 

Du har ret til at kontakte os for at anmode om, at dine personoplysninger slettes:

I nogle tilfælde kan vi dog ikke efterkomme en anmodning om sletning, f.eks. hvis vi ved lov er forpligtet til at gemme dataene. Hvis sletningen sker, vil vi underrette dem, som vi har videregivet dine oplysninger til, om, at sletningen har fundet sted. Efter anmodning fra dig vi vil også informere dig om, til hvem/hvilken information om sletning, der er blevet videregivet.

Retten til at gøre indsigelse. Du har altid ret til når som helst at gøre indsigelse mod, at dine data bruges til direkte markedsføring. Det kan du gøre ved at kontakte os på koncernen. I tilfælde af en sådan indsigelse fra din side kan vi ikke længere behandle data til dette formål. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine data på baggrund af en interesseafvejning. Hvis vi ikke kan påvise, at der er tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine grunde, bør behandlingen ophøre.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at kontakte os og anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, og at dataene derefter kun skal opbevares af os i følgende situationer:

I nogle tilfælde kan vi dog ikke efterkomme en anmodning om begrænsning, f.eks. hvis dataene er nødvendige for at forsvare vores rettigheder eller beskytte en anden persons rettigheder. Hvis der sker begrænsning, vil vi underrette dem, som vi har videregivet dine oplysninger til, om, at begrænsning har fundet sted. Efter anmodning fra dig vi vil også informere dig om, hvem oplysninger om begrænsning er videregivet til.

Ret til dataportabilitet. Du har ret til at anmode om at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Denne ret gælder for personoplysninger, som du har givet os, og som behandles på grundlag af dit samtykke, eller hvis behandlingen er baseret på aftaler med os.

Kontaktoplysninger til Curus AB og vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, f.eks. trække dit samtykke tilbage: Kontakt os skriftligt på Curus AB, c/o Convendum, Gävlegatan 16 |Box 6019| SE-102 31 STOCKHOLM, Sverige. For andre spørgsmål kan du kontakte os på 08 648 49 00 eller [email protected]

Hvis du ikke ønsker vores direkte markedsføring: Du har altid ret til at afvise vores direkte markedsføring af tjenester og produkter fremstillet via e-mail eller med posten. Klik på afmeld i e-mailen, eller afmeld pr. brev til ovenstående adresse.

Klage

Hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende lovgivning, kan du indgive en klage direkte til os eller til den svenske databeskyttelsesmyndighed.

Dataansvarlig i Curus-koncernen. Koncernen er ansvarlig for behandlingen af vores kunders (forbrugeres) personoplysninger, der er lavet til varemærker inden for koncernen. Som dataansvarlig bestemmer vi formålet med og midlerne til behandlingen.

Curus AB, c/o Convendum, Gävlegatan 16 |Box 6019| SE-102 31 STOCKHOLM, Sverige

Databeskyttelsesrådgiver i Curus-koncernen. Vores databeskyttelsesrådgiver overvåger, at vi overholder gældende lovgivning og behandler dine personoplysninger korrekt. Hvis du ønsker at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, kan du sende en e-mail til [email protected]

Ændring af privatlivspolitik

Curus AB kan ændre denne politik om beskyttelse af personoplysninger. Den ændres på samme måde som de generelle vilkår og betingelser for den service eller det produkt, du har hos os. Vi vil også annoncere ændringer på vores hjemmeside www.curus.se Der vil vi også holde alle versioner af politikken tilgængelig for dig. Denne politik gælder for alle varemærker inden for Curus-koncernen.

Reklame: