Indtast dit søgeord

"RS-virus er en slags forkølelse, som kan medføre alvorlige komplikationer for børn."

RS-virus (Respiratory Syncytial Virus), symptomer, risici og behandling

RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytialvirus, og er en forkølelseslignende virus, som primært spredes om vinteren. RS-virussen optræder både hos børn og voksne. Ofte er virussen ikke farlig, men hos små børn kan den undtagelsesvis være livstruende.

Reklame:

RS-virus er en yderst smitsom virussygdom, der smitter på samme måde som en almindelig forkølelse. Små børn kan blive hårdt ramt, og i visse tilfælde kan det blive nødvendigt at blive indlagt på hospitalet, og at få drop og næringserstatning. I enkelte tilfælde kan barnet få brug for ilt gennem en respirator, og også hos ældre er der risiko for alvorligere gener. Blandt børn, som er under to måneder gamle, samt blandt for tidligt fødte børn, er der en øget risiko for apnø og komplikationer. Dette gælder også børn med kroniske lungesygdomme, hjertesygdomme eller neurologiske sygdomme.

Hvorfor får man RS-virus?

RS-virus smitter ved eksempelvis håndkontakt, ligesom en almindelig forkølelse. Virussen kan også smitte via legetøj, som et barn har haft i munden. Virussen kan overleve flere timer på legetøj, et dørhåndtag eller andre overflader. Nys og hoste er også almindelige årsager til smittespredning, og det er meget svært at beskytte sig. Hvis man først har haft virussen en gang, bliver man ikke immun, men symptomerne er ofte mildere, hvis man får sygdommen igen. Fra man er blevet smittet med RS-virussen, til sygdommen bryder ud, går der normalt tre til fire dage. 

Symptomer på RS-virus

Denne type infektion begynder ofte som en almindelig forkølelse. Man kan få feber, snue og irriterede øjne, der løber i vand. Vejrtrækningen kan blive anstrengt og vanskelig, med raslende eller pibende lyde fra brystet. Hos meget små børn kan sløvhed og madlede være tegn på RS-virus. Bleghed, hurtig vejrtrækning og blå skygger rundt om munden kan indikere, at tilstanden er ved at være akut.

Diagnose

Da symptomerne på RS-virus minder så meget om symptomerne på en almindelig forkølelse, kan det blive nødvendigt at foretage nogle prøver for at stille en sikker diagnose. Hos voksne og ældre udvikler sygdommen sig sjældent til mere end en forkølelse, men hos små børn er det vigtigt at få sygdommen korrekt diagnosticeret. Prøver tages fra slim, som suges fra næsen med en lille slange. Dette er helt smertefrit. Prøverne sendes efterfølgende til analyse, og i de fleste tilfælde gives der svar allerede samme dag.

Behandling af RS-virus

Voksne behøver sjældent behandling for RS-virus, men for børn kan behandling være livsvigtigt. Jo yngre barnet er, jo større risici medfører sygdommen. Hvis symptomerne er milde, får barnet hjælp som ved en almindelig forkølelse. Dette kan være i form af næsedråber, ved at forhøje hovedenden af sengen, eller ved at give barnet mad oftere. Et barn med RS-virus kan have svært ved at spise, og det kan derfor hjælpe, hvis barnet bliver tilbudt mad lidt hyppigere end normalt. I de tilfælde hvor barnet eller den smittede behøver hospitalsindlæggelse, fokuseres der først og fremmest på at lindre generne fra sygdommen. Der ydes hjælp til at holde næsens luftveje åbne, og de som ikke har energi til at spise, får mad og væske via drop og sonde. Ilt, inhalationsbehandling og respirator anvendes i ekstreme tilfælde.

Reklame:

Denne sygdom handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: