Indtast dit søgeord

Når man lider af Aspergers syndrom, kan det være svært at koncentrere sig, og man er meget følsom overfor lyde.  Foto: Shutterstock

Når man lider af Aspergers syndrom, kan det være svært at koncentrere sig, og man er meget følsom overfor lyde. Foto: Shutterstock

Aspergers Syndrom (AS)

Aspergers syndrom er et neuropsykiatrisk handicap, som enten kan være medfødt eller opstå tidligt i livet, på grund af genetiske faktorer eller skader. Aspergers er en diagnose indenfor autismespektret.

Reklame:

Flere drenge end piger er diagnosticeret med Aspergers syndrom – og det er ikke psykosociale forhold i barndommen, der forårsager sygdommen.

Symptomer på Aspergers syndrom

Mennesker med Aspergers syndrom har problemer med social interaktion. Det vil sige, at de har svært ved at omgås andre mennesker og forstå andres følelser. De har vanskeligheder med forandringer i deres dagligdag og problemer med at koncentrere sig om, hvad det er andre mennesker ønsker og siger. De fleste mennesker med Aspergers syndrom har en særlig evne, som de er virkelig dygtige til. De kan dog have store problemer i skolen, fordi de er meget følsomme overfor lyde, og har svært ved at koncentrere sig med mange mennesker rundt omkring sig. De kan også have indlæringsvanskeligheder, fordi de har problemer med at kombinere teori og praksis.

Diagnose

Hvis man har mistanke om, at ens barn har Aspergers syndrom kan man henvende sig til børnehaven eller sin læge, der kan sende henvisning til PPR (Pædagoisk, psykologisk rådgivning). PPR starter så en undersøgelse af barnet. Der findes forskellige test, som påviser store vanskeligheder med social interaktion og tilbagevendende adfærd. Personer med Aspergers er normalt begavede, eller endda højt begavede, og har ikke nogen mental retardering. Der er heller ikke normalt en forsinkelse i den sproglige udvikling.

Behandling

Der er ingen kur for Aspergers. Der er måder at hjælpe og støtte mennesker der lider af sygdommen. Det vigtige er, at de selv får indblik i hvorfor de har en diagnose og hvilke problemer, det kan indebære. Det kan hjælpe til en bedre selvopfattelse og styrke selvtilliden, at de kender deres styrker og svagheder. I skolen er det vigtigt at de voksne, der arbejder med barnet, har den korrekte viden, som hjælper eleven til at få den rette undervisning og støtte. Nogle personer med Asbergers syndrom har tvangshandlinger, men de kan få medicin som letter deres hverdag.

Hvad sker der, efter man har fået diagnosen Aspergers syndrom?

Hvis du, eller et familiemedlem, har fået diagnosen Aspergers syndrom, er der mange måder at søge hjælp. Der er støtteberettiget bistand, hvis man kontakter socialforvaltningen. Du kan få hjælp til medicin, taxa, kurser, ekstra tøjforbrug og andre merudgifter der er i forbindelse med at forsørge et barn med Aspergers syndrom.

Der findes også forældregrupper over hele landet og andre støtteorganisationer, hvor man kan møde andre i samme situation.

Børn med Aspergers syndrom kan føle sig mere tryg ved ukendte stituationer, hvis du taler med dem om:

  • Hvad skal der ske nu?
  • Hvor vil det ske? 
  • Hvem tager med dig?
  • Hvor lang tid? 
  • Hvad vil der ske bagefter? 
  • Hvad skal medbringes? 
  • Hvorfor skal du gøre dette?  

Visse personer med Aspergers syndrom kan have brug for hjælp og støtte i voksenalderen, men de fleste kan få et selvstændigt og godt liv.

Reklame:

Denne artikel handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: