Indtast dit søgeord

"Personer med cerebral parese her nedsat bevægelsesevne og kan ofte behøve støtte fra hjælpemidler som støtteskinner."

Cerebral parese.Årsager og behandling.

Cerebral parese forkortes ofte CP og medfører, at ens bevægelsesevne bliver påvirket. Der findes milde former for CP som knapt kan mærkes, og andre tilfælde hvor personer med alvorlig cerebral parese har store vanskeligheder ved at bevæge sig, samt eventuelt andre funktionsnedsættelser. Tilstanden er sjældent arveligt men skyldes, at hjernen er blevet beskadiget på et tidspunkt inden toårsalderen. Dette kan ske både inden fødslen, under fødslen eller senere.

Reklame:

Gennem ret behandling, træning, almindelig vækst og udvikling kan de gener, som en person med cerebral parese har, ændre sig meget.

Hvad er cerebral parese?

Cerebral parese er når en eller flere muskler ikke fungerer som de skal. Det kan være i et omfang der næsten ikke ses, – eksempelvis et ben der ikke helt vil følge trop, – til et omfang der medfører store problemer med bevægelsesevnen. Nogle har ikke behov for hjælpemidler, mens andre har brug for en kørestol fordi de ellers ikke er i stand til at tilbagelægge længere strækninger.

Tilstanden opstår på grund af en skade i hjernen, som opstår inden man fylder to år. Dette kan dels ske inden fødslen, men også under fødslen eller på et senere tidspunkt. CP gør at hjernen får svært ved at styre musklerne. Selve hjerneskaden ændres ikke, men symptomerne kan ændre sig i takt med at hjernen vokser og barnet udvikler sig. Mange tror at personer med cerebal parese også er udviklingshæmmede, men det er ikke gældende i langt de fleste tilfælde. Det er meget individuelt hvordan cerebral parese påvirker hverdagen, og hvilke gener man har. Jo mere omfattende, denne sygdom er, jo mere funktionshæmmet er man. Dette behøver ikke medføre store livsvanskeligheder, da der i dag er gode hjælpemidler til rådighed, og det er muligt at lette generne via behandlinger og træning.

Symptomer 

Cerebral parese inddeles i forskellige kategorier, eftersom bevægelsesevnen kan påvirkes på mange forskellige måder. Dels er der spastisk CP, som er den mest almindelige form for cerebral parese. I disse tilfælde er visse muskler konstant spændte, så man ikke kan slappe af. Andre former for cerebral parese giver ufrivillige bevægelser i hele kroppen, og det kan være svært at holde balancen eller koordinere sine bevægelser.

Personer med cerebral parese kan også have andre lidelser såsom epilepsi, nedsat syn og nedsat hørelse. Dette skyldes at hjernen ikke fungerer normalt. Der er nogle personer med CP som også er udviklingshæmmede, men det er sjældent tilfældet.

Behandling af cerebral parese

Det er ikke muligt at udføre behandling der kan ændre den skade som en person med cerebral parese har, men man kan udføre behandlinger der mindsker funktionshæmningerne og gør livet lettere for en sygdomsramte. Der er eksempelvis fysioterapi, støtteskinner, flere slags hjælpemidler og medicin. Hos børn med cerebral parese er det ofte forældre og personalet på eksempelvis skolen, der hjælper til med behandlingen, og de tilbydes undervisning af en behandler.

Reklame:

Denne sygdom handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: