Indtast dit søgeord

Ved ordblindhed har man svært ved at læse, og det kan se ud som om at ordene er kastet rundt. Foto: Shutterstock

Ved ordblindhed har man svært ved at læse, og det kan se ud som om at ordene er kastet rundt. Foto: Shutterstock

Ordblindhed. Hjælp til ordblinde.

Ordblindhed er et handicap   der betyder, at du har problemer med at læse og skrive. Det er normalt arveligt og bliver som oftest opdaget i en tidlig alder.

Reklame:

Ordblindhed skyldes en afvigelse i de sproglige funktioner og har intet med intelligens-niveauet at gøre. Læsevanskeligheder som følge af problemer med synet eller mangel på den rigtige undervisning udløser ikke ordblindhed.

At have svært ved at læse isolerede ord samt at stave er det, der kendetegner ordblindhed.

Ordblinde mennesker kan have svært ved at forstå sproget korrekt, hvilket fører til læse- og skrivevanskeligheder. Det er almindeligt for ordblinde at have problemer med indlæring og udenadslære. I dag er der dog mange ordblinde der på trods af disse forhindringer, lever et normalt og velfungerende liv.

Lidelsen er ikke en sygdom der kan medicineres. Den kan dog i slemme tilfælde udløse sygdomslignende symptomer, der kan påvirke helbredet negativt.

Risikoen for at ordblinde også har andre problemer er desværre meget høj.

Børn med ordblindhed har som oftest andre vanskeligheder der forringer indlæringen, såsom ADHD, talforståelse og DCD (motoriske vanskeligheder).

Symptomer

Symptomerne på at du er ordblind er meget forskellige fra person til person, men personen har typisk problemer med både det skriftelige og mundtlige sprog. Ordblinde har problemer med at skelne forskellige ord fra hinanden, hvilket resulterer i at de ikke forstår forskellige sammenhænge, f.eks. eksempel at vide hvilke ord man skal bruge hvornår under stavning.

De mest almindelige symptomer på ordblindhed er:

  • At du læser meget langsomt, og ofte stopper op i midten af teksten.
  • Læser for hurtigt og forkert.
  • Bytter om på bogstaverne i visse ord.
  • Udelader ord fuldstændigt.
  • Har store problemer med at stave.

Da man normalt ikke begynder at udvikle læse- og skrivefærdigheder før man starter i skole, opdages ordblindhed som regel ikke før. Men det kan opdages allerede i de første skoleår, hvis barnet viser tegn på læsevanskeligheder.

Der findes metoder der kan påvise ordblindhed tidligt hos børn, og der findes også gode behandlinger.

Har du analfabetisme, betyder det ikke at du automatisk er ordblind.

Har du mistanke om at dit barn lider af ordblindhed, er det vigtigt at du kontakter skolen og dit barns lærer.

Har barnet forsøgt at lære at læse og skrive i de første skoleår uden succes, på trods af at have ydet en stor indsats, er der grundlag for at udføre en undersøgelse der kan fastslå ordblindhed.

I dag findes der flere forskellige midler der kan hjælpe ordblinde – og disse fungerer fint. For eksempel er der udviklet programmer til computeren, der hjælper med stavning, og læse-linealer der hjælper med at læse. Derudover kan lydbøger være nyttige.

Hvis man føler at man har brug for støtte til sin ordblindhed, kan man altid kontakte et medicinsk center. Der findes også et center for ordblinde.

Reklame:

Denne sygdom handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: