Indtast dit søgeord

 Virus på balancenerven giver kraftigt ubehag og svimmelhed, men er dog let at kurere.

Virus på balancenerven giver kraftigt ubehag og svimmelhed, men er dog let at kurere.

Virus på balancenerven (neuritis vestibularis), behandling og medicin

Når man får virus på balancenerven, bliver man meget svimmel. Kroppen har et balanceorgan i hvert øre, som via en nerve kommunikerer med hjernen. Angribes balanceorganet, resulterer det i at hjernen tolker det som mistet balance, hvilket medfører svimmelhed. 

Reklame:

Årsager

Når man får virus på balancenerven, kan der f.eks. være tale om en pludselig forværring af følsomheden i den ene balancenerve. Enten en inflammation af nervevævet eller skadede nerveceller i balanceorganet. Da tilstanden ofte forekommer ved forår og efterår formodes det, at forkølelses- og herpesvirus kan være årsagen. Men antiviral medicin har dog hidtil ikke haft den store effekt. 

Hvad gør man for at få det bedre?

Lider man af virus på balancenerven, er det vigtigt at hvile i 1 til 3 dage.  Derefter skal man begynde at bevæge hovedet igen, dog forsigtigt. Det føles ubehageligt i starten og det giver ofte kraftig svimmelhed og ildebefindende. Det er vigtigt at blive ved med at bevæge hovedet, også selvom det ikke får en til at føle sig frisk og rask. Man kan også konsultere en fysioterapeut for at få information og instruktion i, hvordan man bedst genoptræner sin balanceevne. 

Hos de fleste med virus på balancenerven, kommer nervefølsomheden tilbage i løbet af et år. Om nervefunktionen vender 100 % tilbage, spiller ikke den store rolle. Hjernen har store ressourcer at kompensere svage balancesignaler med. 

Symptom og behandling

Som regel bliver man syg ret hurtigt efter smitten. Man får en tiltagende følelse af kraftig svimmelhed, man bliver omtåget, har det skidt og kaster op. Andre symptomer på virus på balancenerven kan være, at man får svært ved at gå uden at holde fast i noget, man bliver meget træt og har svært ved at fokusere. At ryste på hovedet og andre kropsbevægelser gør tilstanden værre. 

Den mest almindelige behandling for virus på balancenerven er at holde sig i ro et par dage. Derefter er de fleste i stand til at genoprette balancen og holde den. 

Der findes ikke virkningsfuld medicinsk behandling mod virus på balancenerven. 

Symptomer som kraftig hovedpine, lammelser, talevanskeligheder eller synkebesvær er ikke tegn på virus på balancenerven. 

Da den ramte har det rigtig skidt og kaster meget op, er det ofte nødvendigt med væskeerstatning og at kroppen tilføres salte og mineraler. Det er derfor nødvendigt med nogle døgn på sygehuset. Patienten får transportsygemedicin, der dæmper balancesystemets følsomhed. Man får otil tider også kvalmestillende medicin. Transportsygemedicin anvendes, da de mindsker skævheden mellem balanceorganerne, som giver svimmelheden. Disse midler anvendes dog kun i akut fasen. 

En anden behandlingsform er såkaldt kompensationstræning. Det gør, at hjernen lærer at opfatte hovedbevægelserne korrekt ved hjælp af kun én balancenerve. Behandlingen går ud på, at patienten udsætter sig for forskellige bevægelser med hovedet. Det er vigtigt at gå i gang med træningen snarest muligt, og man bør ikke afbryde træningen, selv om den kan medføre øget svimmelhed. 

Reklame:

Denne sygdom handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: