Indtast dit søgeord

Coronavirus er ikke kun én, men et stort antal vira, hvoraf et fåtal af virusvarianterne, såsom SARS, MERS og 2019-nCoV (covid-19), også smitter mellem dyr og mennesker.

Coronavirus er ikke kun én, men et stort antal vira, hvoraf et fåtal af virusvarianterne, såsom SARS, MERS og 2019-nCoV (covid-19), også smitter mellem dyr og mennesker.

Coronavirus covid-19, SARS og MERS – symptomer og forebyggende foranstaltninger

Coronavirus er ikke kun én, men et stort antal vira, hvoraf et fåtal af virusvarianterne, såsom SARS, MERS og 2019-nCoV (covid-19), også smitter mellem dyr og mennesker. Symptomerne på coronavirus er luftvejssymptomer såsom åndedrætsbesvær, ondt i halsen, hoste og feber. I de dødsfald, der er blevet rapporteret, led patienterne normalt af en anden alvorlig, underliggende sygdom.

Reklame:

Man kender i alt til seks forskellige coronavira, der kan smitte mennesker.

Hvad er coronavirus?

Coronavirus inddeles i mindst tre undergrupper kaldet alfa, beta og gamma. Størstedelen af coronavira er at finde blandt forskellige dyrearter. De vira, der forårsager sygdomme blandt mennesker, stammer fra de to førstnævnte, alfa og beta. Nogle af de coronavira, der kan smitte mennesker, forårsager kun almindelige forkølelse og er faktisk hyppigt forekommende. Hvorimod varianterne SARS- og MERS-coronavirus forårsager mere alvorlige luftvejssygdomme.

De forskellige varianter kan forårsage forskelige symptomer afhængigt af, hvilken type man rammes af.

Coronavirus – årsag og spredning

Der er generelt ret begrænset viden om, hvordan coronavirus spredes, undtagen ved SARS. Smittespredning menes bl.a. at ske via kontakt, det vil sige gennem direkte kropskontakt. Den kan også smitte via luften i form af hoste og nysen.

Sandsynligvis bliver de fleste smittet en eller flere gange i livet med coronavirus, men det har blot vist sig som en almindelig forkølelse.

Symptomer ved SARS-coronavirus

Fra tid til anden dukker der nye varianter af coronavirus op. Det skete blandt andet i 2003-2004, hvor der forekom en epidemi med netop sådan en ny coronavirus, der blev kaldt SARS. Smitten stammede fra Kina, men på grund af globaliseringen spredte infektionen sig hurtigt til flere lande via rejsende. Teorien er, at smitten kom fra flagermus, som gennem andre dyrearter har smittet mennesker.

Smittespredningen stoppede relativt hurtigt, og i dag er der ikke registreret nye tilfælde af såkaldt social smitte. Forklaringen på dette menes at være, at man hurtigt satte ind med hygiejneforanstaltninger i sundhedsvæsenet, igangsatte et internationalt beskyttelsesarbejde i forhold til smitte, og at virussen i sig selv havde en lav smitsomhed.

Symptomer ved SARS

 • Feber – forekommer som regel et til to døgn efter de første luftvejssymptomer
 • Hoste
 • Åndenød
 • Tab af appetit
 • Muskelsmerter
 • Hovedpine

I et af udbruddene led de fleste patienter også af diarré.

Symptomer ved MERS-coronavirus

I 2012 opdagede man en ny variant af coronavirussen, som blev kaldt MERS-coronavirus, eller kort og godt MERS. Spredningen af virussen forekommer stadig, og samtlige tilfælde har været knyttet til den Arabiske Halvø. Blandt dem, der har haft tæt kontakt med smittede, er der også fundet isolerede tilfælde i Sydkorea, Storbritannien, Frankrig og Italien. Ligesom med SARS findes denne virus også blandt flagermus, og man mener derfor, at det også her handler om smitte fra dyr til mennesker, såkaldt zoonotisk smitte. Smitten forekommer blandt kameler, hvilket selvom det ikke er klarlagt, menes at være smittekilden. Smitte mellem mennesker har fundet sted i forbindelse med pleje af smitteramte, men dog i et begrænset omfang, og i de fleste tilfælde har de smittede allerede haft en form for underliggende sygdom, der gør dem særligt følsomme.

MERS-coronavirus forårsager svær lungebetændelse og komplikationer fra andre organer, især nyresvigt.

Symptomer ved MERS

 • Feber
 • Hoste
 • Symptomer fra mave-tarmkanalen såsom diarré

Alvorlige sygdomsforløb forekommer primært blandt personer med et nedsat immunforsvar, høj alder eller kronisk sygdom såsom diabetes eller KOL.

Symptomer ved coronavirus covid-19 (2019-nCoV)

2019-nCoV (covid-19) blev opdaget i Hubei-provinsen i Kina.  Virussen giver symptomer såsom feber og hoste og minder om influenza. Inkubationstiden for coronavirus er 2-14 dage og i gennemsnit cirka 5 dage.

Almindelige symptomer på coronavirus covid-19 (2019-nCoV )

 • Feber
 • Luftvejssymptomer fra de nedre luftveje med hoste og åndenød.
 • Myalgi og artralgi.
 • Forkølelse og slim i luftvejene.
 • Diarré (mindre almindeligt).
 • Tegn på ARDS og organsvigt i svære tilfælde.

Har du ikke været på rejse i Kina de sidste 14 dage, men har lignende symptomer, er det ikke sandsynligt, at du er smittet med den nye coronavirus. Har du derimod været i Kine inden for de seneste 14 dage og har symptomer såsom feber, hoste og vejrtrækningsproblemer, skal du kontakte sundhedsvæsenet for yderligere oplysninger og vejledning. Du behøver ikke at kontakte sundhedsvæsenet, hvis du har det godt, men har været i et område, hvor personer er blevet syge på grund af coronavirussen. Du kan læse mere om coronavirussen og få svar på ofte stillede spørgsmål fra vores ekspert her.

Almindelige symptomer ved coronavirus

SARS, MERS og covid-19 er mere alvorlige sygdomme, som i begge tilfælde kan forårsage både alvorlige infektioner i de nedre luftveje samt efterfølgende komplikationer i en stor del af kroppens organer.

Andre coronavira kan derimod give milde forkølelsessymptomer såsom:

 • Hoste
 • Ondt i halsen
 • Feber

Lungebetændelse kan sommetider forekomme også ved disse, mildere coronavira, men det sker fortrinsvist blandt personer med hjerte- og lungesygdomme, nedsat immunforsvar eller høj alder.

Coronavirus – diagnose og behandling

For at finde ud af, om du er blevet smittet af coronavirus, kræver det en blodprøve, som efterfølgende skal analyseres i et laboratorium, man kan også isolere virus i en såkaldt celledyrkning.

Der er ingen specifik behandling af coronavirus. Man sætter i stedet ind med aktiv behandling af de symptomer, der opstår.

Coronavirus – forebyggende foranstaltninger

God håndhygiejne er en af de vigtigste forebyggende foranstaltninger samt at undgå tæt kontakt med folk, der er syge. Mens almindelige coronavira ikke er anmeldelsespligtige, anses infektion med SARS- og MERS-coronavirus for at være samfundsfarlige sygdomme, og de er dermed anmeldelses- og smittesporingspligtige.

Der findes også specifikke anbefalinger til håndtering af patienter med SARS samt infektion med MERS, som sundhedspersonale skal følge.

Fakta Derfor hedder det coronavirus

Coronavirus har en rund form med udvækster rundt om, hvilket giver den et kronelignende (corona) udseende i et elektronmikroskop, deraf navnet.

Reklame:

WHO, Folkhälsomyndigheten Sverige

 

Denne artikel handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: