Indtast dit søgeord

Tinnitus. Hvorfor får man det? Kan det behandles?

Tinnitus. Hvorfor får man det? Kan det behandles?

Tinnitus betyder at man hører en lyd, som ikke kommer udefra. Lydene kan være forskellige, men oftest er det en susen og/eller hyletoner i ørerne. Omkring 15 procent af befolkningen lider af konstant tinnitus, og langt flere oplever det af og til. Lidelsen bedres oftest med tiden, men der findes ingen videnskabeligt bevist helbredelse.

Reklame:

Hvorfor opstår tinnitus

Det er ikke en egentlig sygdom, men snarere et symptom. Over halvdelen af dem der søger hjælp for lidelsen, har pådraget sig en decideret høreskade. Lidelsen kan være forsaget af en sådan skade på hørelsen, opstået ved kraftig lyd fra maskiner, musikanlæg, høje peaks fra blæserinstrumenter eller andet. Men der kan også være andre årsager:

  • Fysiske årsager, såsom meget spændte kæbemuskler eller problemer med nakke- og skuldermuskulaturen. 
  • Stress.

Forskellige former for tinnitus

Der findes som beskrevet tre forskellige hovedårsager til tinnitus. En hørelsesrelateret, en kropslig, samt en depressions/angst- eller stressrelateret årsag. 

  • Den hørelsesrelaterede beror på en decideret skade på hørelsen.
  • En kropslig – som beror på allerede eksisterende smerter i kroppen. Der er en sammenhæng mellem bid/kæbeproblemer og tinnitus.
  • En udmatningsrelateret – Der er konstateret stærk sammenhæng mellem svær tinnitus og stress.

Symptomer

Foruden de egentlige symptomer som susen og hyletoner i øret, kan lidelsen også lede til gener som:

  • Forstyrret nattesøvn.
  • Koncentrationsbesvær.
  • Træthed og dårligt humør.

Diagnose

Tinnitus kan ikke måles objektivt. Derfor må man selv beskrive omfanget og lidelsens natur. Ofte bruges spørgeskemaer, hvor man beskriver problemet og hvordan det påvirker ens hverdag, arbejde, koncentration, nattesøvn osv. 

Behandling

Tinnituslyd kan i mange tilfælde behandles på forskellige måder. Det sker gennem bevidst påvirkning af hjernens ‘filter’ fra sansecellerne i øresneglen. Der er ofte mere en én årsag til, at man har fået denne lidelse og det er derfor vigtigt nøje at få kortlagt, hvorfor lidelsen er opstået.  

Søg læge 

Tinnitus kan i mange tilfælde behandles. Tag derfor kontakt til en ørelæge. 

Reklame:

Denne sygdom handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: