Indtast dit søgeord

Hørenedsættelse. Undersøgelse og hjælp

Hørenedsættelse. Undersøgelse og hjælp

Nedsat hørelse er meget almindeligt, og en stor del af danskerne er ramt af dette. Hørelsen nedsættes hos mange helt naturligt med alderen, idet øreorganet ældes. Dog kan høreskader, sygdomme og arvelige faktorer også forårsage hørenedsættelse. Der findes altid hjælp at hente hvis man er blevet ramt. Behandlingen afhænger af årsagen til problemet.

Reklame:

Hvorfor nedsættes hørelsen?

Der kan være flere årsager til at hørelsen svækkes, men oftest er det en følgevirkning af alderen. Øreorganet bliver simpelthen mindre elastisk, hvorved det bliver sværere for mellemøret at registrere lyd. Nedsat hørelse kan dog også skyldes skader såvel som sygdomme i det indre øre, hørenerven eller hjernen.

To typer

  • Konduktiv hørenedsættelse skyldes, at lyden ikke kan komme udefra ind til mellemøret, hvor den registreres. Dette kan skyldes en øreprop, ørekatar, øreinflammation eller en sygdom kaldet otosklerose, hvor stigbøjlen fastlåses, så lyden ikke kan overføres til det indre øre. De fleste tilfælde af konduktiv hørenedsættelse kan behandles med medicin eller operation.
  • Sensorineural hørenedsættelse skyldes en skade på det indre øre, hørenerven eller hjernen. Dette kan for eksempel skyldes naturlige aldersforandringer, støj (udefra, som fra f.eks. høretelefoner), arvelige faktorer, Menieres sygdom, en tumor på hørenerven, bivirkninger ved medicin, infektion eller kredsløbsforstyrrelser. Hørenedsættelse der skyldes en skadepåvirkning kan afhjælpes med høretekniske hjælpemidler og høreapparater.

Diagnosticering

Man kan måle hørelsen grafisk ved at lave et toneaudiogram. Man lytter til toner ved forskellige frekvenser, skiftevis mellem højre og venstre øre, samt får en vibrator monteret bag øret. På denne måde kan man fastsætte både typen og graden af lidelsen. Ved konduktiv hørenedsættelse høres lyden kun svagere, hvorimod den ved en sensorineural hørenedsættelse også synes utydelig.

Behandling

  • De fleste konduktive hørenedsættelser kan behandles med enten medicin eller operation.
  • Sensorineural hørenedsættelse kan afhjælpes ved brug af høretekniske hjælpemidler såsom høreapparat.

Søg læge

Har man mistanke om at man er ramt af symptomer på nedsat hørelse, bør man tage kontakt til en øreklinik.

Akut hørenedsættelse – søg læge, hvis…

  • hørelsen pludselig forsvinder på det ene øre
  • hørelsen er svækket efter dykning eller slag mod øret
  • hørelsen forringes samtidig med smerte i enten øre eller hoved
  • hørelsen pludselig forringes, og der samtidig opstår svimmelhed
Reklame:

Denne sygdom handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: