Indtast dit søgeord

En måde at teste synet på er at bruge et såkaldt Amsler-kort. Foto: Shutterstock

En måde at teste synet på er at bruge et såkaldt Amsler-kort. Foto: Shutterstock

Aldersbetingede forandringer i makula er den mest almindelige årsag til udtalt synstab hos personer over 60 år. Foto: Shutterstock

Aldersbetingede forandringer i makula er den mest almindelige årsag til udtalt synstab hos personer over 60 år. Foto: Shutterstock

Find ud af, om du har synsproblemer forbundet med makula

Aldersbetingede forandringer i makula (makuladegeneration) indebærer, at der er sygelige forandringer i makula (den gule plet) på øjets nethinde. Det er den mest almindelige årsag til synstab hos personer over 60 år. Der findes to forskellige slags aldersbetingede forandringer i makula: tørre og våde, hvor den tørre er den mest almindelige.

Reklame:

Det vides ikke, hvorfor der opstår aldersbetingede forandringer i makula (”den gule plet”), men risikoen for at få sygdommen stiger, jo ældre man er, og den er mere udbredt hos kvinder end mænd. Makula er et område på cirka 2-3 mm midt i øjets nethinde, hvor synet er skarpest. Det er det, fordi de fleste synsceller på nethinden er koncentreret her. Når man bliver ældre, kan makula ændre sig. Det medfører, at man får svært ved at se og frem for alt se skarpt.

Aldersbetingede forandringer

Aldersbetingede forandringer i makula er den mest almindelige årsag til udtalt synstab hos personer over 60 år, og det bliver mere almindeligt i takt med alderen. Cirka 25-30 procent af alle over 70 år har sygdommen i en eller anden form.

Der findes to forskellige former for aldersbetingede forandringer i makula – tør og våd. På medicinsk sprog kaldes det for tør eller våd AMD (age-related macular degeneration). Den våde form forudgås altid af den tørre.

  • Den tørre form er den mest almindelige og rammer cirka 80-90 procent. Synforringelsen kommer ofte langsomt og fører til, at man efterhånden mister det centrale syn. Det vil sige, at man får sværere ved at læse, og til sidst er måske kun det perifere syn tilbage. Tør AMD indebærer, at de lysfølsomme celler nedbrydes, og efterhånden som cellerne holder op med at virke, ser man dårligere. Den tørre form kan ikke behandles med medicin, men der er udført studier af forskellige antioxidanter, fedtsyrer, vitaminer og mineraler, som kan forebygge og bremse udviklingen. En kombination af disse næringsstoffer har vist gode resultater med en bremsende effekt på sygdommen.
  • Den våde form rammer cirka 10-20 procent af dem, der har tør AMD. Der er sket det, at den tørre AMD har irriteret nethinden så tilpas meget, at den bliver betændt og hæver op. Ting, der før har set lige ud, bliver bugtede. Synet kan forringes, sommetider inden for dage eller uger, og tilstanden kan hurtigt medføre alvorligt synstab. Årsagen er, at der dannes nye, tynde blodkar under makula. Disse blodkar er skrøbelige og lækker væske og blod under makula, så den bliver hævet. Synsskarpheden i midten af synsfeltet forværres, mens det ydre synsfelt ikke er påvirket. Våd AMD giver mere alvorlige symptomer, men behandling med medicin gennem sprøjter i øjet kan forhindre, at synet forværres, og sommetider også forbedre det, forudsat at sygdommen opdages og behandles i tide.

Almindelige symptomer på aldersbetingede forandringer i makula

Ved tørre aldersbetingede forandringer i makula ændres synet langsomt, og det kan tage flere år, før man opdager, at man har sygdommen. Det er først, når tilstrækkeligt mange synsceller i makula er blevet så ødelagte eller nedbrudte, at dele af deres funktion er gået tabt. Det kan opleves som blinde pletter i synsfeltet, og synet bliver sløret. Man har for eksempel svært ved at genkende ansigter.

Et almindeligt symptom på våd AMD er en unormal synsoplevelse, hvor tingene ser ud til at bugte sig. Lige linjer forekommer at være bugtede, og ansigter kan se forvrængede ud. Det skyldes, at nethinden er hævet, og at de nydannede og skrøbelige blodkar lækker væske under makula.

Diagnosticering af aldersbetingede forandringer i makula

Der laves en undersøgelse af øjenbaggrunden for at diagnosticere aldersbetingede forandringer i makula. Det kan gøres på en øjenklinik eller hos visse optikere, som har et øjenbundskamera. Synsskarpheden undersøges, og makula kontrolleres med et specielt øjenbundskamera, der fotograferer nethinden for at se, om det er aldersbetingede forandringer, der har forringet synet. Man får også at vide, hvilken type forandringer, man har – den våde eller tørre form for AMD.

Få synet testet med et Amsler-kort

Der findes mange forskellige øjensygdomme samt symptomer, der kan tyde på øjensygdom, for eksempel i makula. En måde at teste synet på er at bruge et såkaldt Amsler-kort. Det er et kort med et mønster af kvadrater og en sort prik i midten, som man kigger på med ét øje ad gangen. Hvis mønsterets linjer opleves forvrængede eller slørede, eller der mangler dele af mønsteret i synsfeltet, skal man straks til øjenlæge med henblik på yderligere udredning.

Sådan kan et forvrænget Amsler-kort se ud:

Kvadrater på Amsler-kort

Download et Amsler-kort, og test dit syn her

Medicinsk behandling

Våd AMD kan behandles med medicin. Medicinsk behandling er det mest almindelige at bruge ved aldersbetingede forandringer i makula. Det er vigtigt, at du behandles med et af de lægemidler, der er godkendt til denne type behandling. Lægemidlet injiceres ind i øjet med en sprøjte. Efter nogle behandlinger ser du som regel bedre.

Lægemidlet er med til at bremse dannelsen af skadelige blodkar under makula og forhindrer, at de lækker væske.

Forebyggelse af aldersbetingede forandringer i makula

Verdens største placebokontrollerede øjenstudier, AREDS og AREDS2, viste, at en kombination af vitaminer (antioxidanter), zink og kobber samt lutein og zeaxanthin kunne mindske risikoen for udvikling af aldersbetingede forandringer i makula med 27 procent. Disse studier har vist, at man bremser sygdommens forløb, så der ikke bliver nogen forværring. Det er interessant at bemærke, at indtagelse af bestemte enkelte vitaminer eller antioxidanter alene ikke havde samme virkning som kombinationen af de forskellige stoffer. Studierne blev gennemført af The National Institutes of Health i USA.

De stoffer, der indgik i det seneste AREDS2-studie, var:

  • Vitamin C: 500 mg
  • Vitamin E: 268 mg
  • Kobber: 2 mg
  • Zink: 25 mg
  • Lutein: 10 mg
  • Zeaxanthin: 2 mg

I dag kan man få kosttilskud på markedet, som indeholder disse stoffer. Det er vigtigt at kontrollere, at de som et minimum indeholder ovenstående mængder lutein og zeaxanthin, da de er en vigtig del af sammenhængen og svære at få i de rigtige mængder i en almindelig kost. En normal vestlig kost giver cirka 1-3 mg lutein, og det gør det svært at nå op på de niveauer, der er brugt i studiet, uden kosttilskud eller omfattende kostændringer.

Gode råd

Det er vigtigt, at man regelmæssigt selv kontrollerer synet på begge øjne ved at holde for et øje ad gangen. Hvis man mærker, at synet forværres; hvis man pludselig begynder at se lige linjer som buede linjer; eller der falder ord ud af teksten, er det bedst at tage direkte hen til en øjenklinik.

Det er afgørende for bevaring af synet, at man får en tidlig diagnose og behandling. Derfor skal man ikke vente med at få en tid hos øjenlægen eller en optiker, der samarbejder med en øjenlæge. Man bliver ikke blind på grund af AMD – det er det centrale syn, der forringes. Får man en tidlig diagnose, kan det være en god idé at gennemgå ens kost og/eller kosttilskud for at forsøge at bremse sygdommens udvikling.

Et liv med nedsat syn

Et nedsat syn vil have konsekvenser for dagligdagen. Dagligdags opgaver er ikke nær så lette at udføre, og mange kan føle, at de bliver isolerede og mister deres selvstændighed. Det kan være svært at læse, se fjernsyn og lave håndarbejde, og ved mere fremskredne forandringer må man ikke køre bil. Den personlige frihed kan blive indskrænket. Der er dog meget hjælp at få i form af tekniske og optiske hjælpemidler, for eksempel specialbriller og forstørrelsesglas. Har man svært nedsat syn, kan man få hjælp i form af rejsetilskud og hjemmehjælp.

På øjenklinikken er der masser af information om, hvor man skal henvende sig for at få hjælp.

Reklame:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: