Indtast dit søgeord

Rabies er en virus, som kan smitte fra dyr til mennesker, og den mest almindelige årsag er hundebid fra et smittet dyr.

Rabies er en virus, som kan smitte fra dyr til mennesker, og den mest almindelige årsag er hundebid fra et smittet dyr.

Rabies. symptomer og behandling

Rabies er en virussygdom, der findes blandt varmblodede dyr som fx hunde, ræve og flagermus. Smitten spredes til mennesker via et bid eller kontakt med pelsen på et smittet dyr. Har man virussen, er nogle af de tidlige symptomer ildebefindende, hovedpine og feber – hvilket også er almindelige symptomer på mange andre sygdomme.

Reklame:

Der har ikke været rabies i Skandinavien siden 1886.

Hvad er årsagen til rabies?

Rabiesvirussen er, hvad man kalder en rhabdovirus. Det er en af de få i sin gruppe, som kan give symptomer hos mennesker. Det farlige ved virussen er, at det let kan gemme sig for immunforsvaret, og derfor har kroppen meget svært ved at bekæmpe det. Efter et bid går virussen fra musklernes nervebaner ind i kroppens centrale nervesystem. Derefter kopierer virusset sig selv og spredes til flere dele af hjernen. Så udvikles en hjerneinflammation, og mange af nervesystemets funktioner påvirkes.

Symptomer

Virussens påvirkning af hjernen skaber en aggressiv tilstand. Dette kan få det syge dyr til at angribe og bide uden provokation. På den måde spredes virussen fra dyr til mennesker. Efter at man er blevet bidt, kan det tage mellem to uger og op til 2 -3 måneder, fra man er blevet smittet, til symptomerne viser sig. Hvis man får rabies og ikke når at blive vaccineret i tide, udvikler sygdommen sig i to faser. I fase et, den prodromale fase, kan der være feber, opkast, appetitløshed og hovedpine. Endda følelsesløshed og smerter ved det oprindelige bid. En del af nervesystemet påvirkes, hvilket resulterer i store mængder af spyt og tårer. I fase to, den neurologiske fase, kan der forekomme lammelser. Man kan få spasmer i struben, og det bliver svært at synke. Spasmerne udløses, når man forsøger at drikke, hvilket fører til, at de ramte udvikler en skræk for at drikke vand. Det er herfra, begrebet ”vandskræk” stammer. Andre symptomer der opstår, er at patienten bliver nervøs og hyperaktiv.

Den mest almindelige dødsårsag er lammelse af åndedrætsmusklerne. Andre dødsårsager kan være hjertestop og cirkulationskollaps. Når de synlige symptomer ses, er dødeligheden 100 %. Heldigvis har man oftest ganske lang tid til at blive vaccineret mod rabies, efter man er blevet bidt. Bliver man bidt af et dyr, når man er i udlandet, er det altid bedst at få det undersøgt på et hospital.

Hvor findes rabies?

Rabies findes i alle fastlandsområder i Asien, Amerika og Afrika. Smitten er temmelig udbredt i Østeuropa, men ikke i Vesteuropa. Naturligvis vil de nuværende rabiesfri lande gerne forblive rabiesfri, og derfor er det vigtigt med nøje kontrol ved dyreindførsel. Ca. ti millioner mennesker bliver behandlet for rabies hvert år. Man regner med, at ca. 40.000 mennesker dør af sygdommen hvert år. Den største andel af dødsfald sker i Asien, den næststørste i Afrika.

Reklame:

Denne sygdom handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: