Indtast dit søgeord

"Det er normalt ganske ufarligt at besvime, men hvis en besvimet person ikke vågner inden for to minutter, skal man straks kontakte alarmcentralen."

Besvimelse. Hvorfor sker det? Hvad skal jeg gøre?

Besvimelse er en tilstand, hvor man pludseligt og kortvarigt mister bevidstheden. Der kan være mange årsager til besvimelse, men tit forårsages det af mangel på ilt og/eller blod i hjernen. Umiddelbart inden man besvimer, kan man føle sig svimmel eller have kvalme.

Reklame:

Det sker at en bevimelse indtræder så hurtigt, at man ikke når at se den komme. Man kan også opleve, at man når at sætte eller lægge sig ned, lige inden man besvimer. Besvimelse kan forårsages af manglende tilstrømning af ilt/blod til hjernen på grund af en medicinsk tilstand såsom epilepsi, men det kan også nogle gange skyldes, at man har fået en dårlig nyhed, har smerter eller kaster op.

Hvad er årsagen til besvimelse?

Besvimelse forårsages først og fremmest af blodtryksfald, som igen kan have flere forskellige årsager. En persons blodtryk kan falde, når man pludselig rejser sig op. En refleksreaktion på grund af ubehag kan også føre til, at en person besvimer. Dette kan eksempelvis ske, når man ser blod eller noget andet, som man ikke bryder sig om. Endvidere kan dårlige nyheder, meget stressende situationer eller smerte forårsage besvimelse og eventuelt også opkastninger. Lavt blodsukker på grund af føde- eller væskemangel kan føre til besvimelse.

Hvad er symptomerne?

Svimmelhed, koldsved, kvalme, formørket syn, hylen i ørerne samt at man føler sig varm, er nogle af de tegn der viser sig umiddelbart inden man besvimer. Indimellem sker besvimelsen dog så hurtigt, at man ikke når at registrere nogle af disse symptomer.

Hvordan behandles besvimelse?

Hvis man føler at man er ved at besvime, skal man lægge sig ned – helst med benene i en position, der er højere end hovedet, så blodet får hjælp til at strømme til hjernen. Har man ikke mulighed for at lægge sig ned, hjælper det ofte også at sætte sig på hug med hovedet mellem knæene. Ved man at man har let ved at besvime, og har man kendskab til de faktorer, der typisk forårsager en besvimelse, kan man undgå eller bearbejde disse. Er man eksempelvis klar over, at man har lavt blodtryk, kan man forsøge at være lidt mere langsom og forsigtig, når man rejser sig op.

Er det en anden der er besvimet, skal man så vidt muligt placere vedkommende i en liggende position og kontrollere personens puls og vejrtrækning. Er der noget der blokerer for munden, skal dette fjernes, og man skal sikre sig, at personens tøj ikke strammer. Benene skal løftes op. Herefter kan man vente et par minutter og se, om personen vågner op af sig selv. Sker dette ikke, skal alarmcentralen straks kontaktes.

Hvornår skal man søge behandling for besvimelse?

Man skal være opmærksom på sin krop og adfærd. Hvis man besvimer, når man ligger ned, besvimer man pludseligt uden nogen anledning, oplever man voldsom hjertebanken når man er besvimet, eller bliver hjerterytmen uregelmæssig eller anstrengt ved besvimelse, skal man tage kontakt til sin læge.

Endvidere skal man søge hjælp, hvis der går mere end to minutter, før man vågner af sin besvimelse, eller hvis man er lang tid om at komme sig efter en besvimelse. Disse symptomer kan være tegn på, at man er besvimet på grund af en sygdom, og man bør derfor få foretaget en grundig undersøgelse, efterfulgt af eventuel relevant behandling. Kontakt alarmcentralen, hvis nogen af disse symptomer opstår.

Reklame:

Denne sygdom handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: