Indtast dit søgeord

Den kroniske smerte og træthed, der ofte er forbundet med seglcelleanæmi, gør det svært for mange mennesker at arbejde. Foto: Getty Images

Den kroniske smerte og træthed, der ofte er forbundet med seglcelleanæmi, gør det svært for mange mennesker at arbejde. Foto: Getty Images

Seglcelleanæmi (SCD) – symptomer, årsager og behandling

Seglcelleanæmi (SCD) er en arvelig sygdom, der blandt andet fører til lave blodtal (anæmi) og en øget risiko for at blive ramt af blodpropper. Den kroniske smerte og træthed, som mennesker med SCD føler, påvirker dagligdagen og livskvaliteten negativt.

Reklame:

Seglcelleanæmi er en type seglcellesygdom (SCD, sickle cell disease) og tilhører den gruppe af sygdomme, hvor det er mest almindeligt at få komplikationer, og hvor prognosen er værst. Medianalderen for dødsfald ved seglcellesygdom er næsten 40 år lavere end for den generelle befolkning. Nylige videnskabelige fremskridt er genterapi, der i fremtiden kan hjælpe patienter, der ikke har en matchet, nært beslægtet donor til rådighed.

Røde blodlegemer transporterer ilt og kuldioxid i blodet. Ved seglcelleanæmi har de røde blodlegemer en kortere levetid og en ændret form under visse belastninger. Dette gør blodet mere tyktflydende. Navnet seglcelleanæmi kommer fra det engelske ord “sickle” (segl), fordi de afvigende blodlegemer hos dem, der har sygdommen, undertiden ligner halvmåner (segl).

Forekomst af seglcelleanæmi

Seglcelleanæmi er mere almindelig i områder, hvor der forekommer malaria, såsom Afrika, Mellemøsten, Indien og Middelhavsområdet. Personer, der bærer den genmutation, der forårsager seglcelleanæmi, har en vis beskyttelse mod de mere alvorlige former for malaria, hvilket over tid har betydet, at genet er omkring 100 gange mere almindeligt i Afrika end i Europa. Knap to procent af verdens befolkning er bærer af denne sygdomsfremkaldende genvariant. Hvert år fødes omkring 200 børn i Europa med sygdommen. Det anslås, at omkring 800 personer i de nordiske lande har seglcellesygdom.

Symptomer på seglcelleanæmi

Akutte symptomer:

 • Smerteepisoder – tilbagevendende episoder med smerter, normalt i knoglerne, når blodkarrene bliver tilstoppede. Kan udløses af for eksempel kulde, dehydrering eller infektioner. Dette kan føre til hospitalsindlæggelse.
 • Akutte brystsymptomer – livstruende tilstande med vejrtrækningsbesvær og brystsmerter, ofte i kombination med feber.
 • Infektioner – den nedsatte funktion af immunsystemet øger risikoen for bakterielle infektioner i blodet (sepsis) og lungebetændelse.
 • Aplastisk krise – ved nogle virusinfektioner kan knoglemarvens produktion være kraftigt nedsat, og personer med røde blodlegemer, som har en reduceret levetid, udvikler da alvorlig blodmangel (anæmi).
 • Slagtilfælde – der kan opstå indsnævring af hjernens blodkar, hvilket blandet andet kan påvirke arterierne i storhjernen negativt. Op til 12 procent af alle personer med seglcelleanæmi får et slagtilfælde på et tidspunkt. Før tiårsalderen er det normalt en blodprop, og med stigende alder bliver hjerneblødning og TIA (transitorisk iskæmisk attak) mere almindeligt.
 • Akut ophobning af blod i milten (miltsekvestrering) – dette sker normalt hos børn under tre år, men kan forekomme hos alle med en forstørret milt. Dette er en af de mest almindelige dødsårsager hos børn med seglcellesygdom og skyldes nedsat cirkulation i milten. Tidlige symptomer omfatter træthed, bleghed, hjertebanken, øget vejrtrækningsfrekvens og en følelse af fylde i maven. Tilstanden er meget alvorlig, og hurtig behandling er påkrævet.
 • Priapisme – vedvarende, smertefuld erektion, der opstår under drømmesøvn, nogle gange efter seksuel aktivitet, eller når blæren er overfyldt.

Kroniske symptomer:

 • Vækst – børn med seglcellesygdom har forsinket vækst og pubertet som følge af nedsat transportfunktion af ilt og næringsstoffer via blodet. Man indhenter ofte sine jævnaldrende efterhånden.
 • Øget modtagelighed over for infektioner – de defekte røde blodlegemer kan påvirke de organer negativt, som er vigtige for immunsystemet.
 • Hævelse – hænder og fødder kan hæve og gøre ondt.
 • Nyreskader – nedsat evne til at koncentrere urinen, hvilket resulterer i øget vandladning, øget tørst og risiko for dehydrering. Risiko for nyreskader og i sidste ende nyresvigt.
 • Skader på øjets nethinde – da små blodkar i nethinden ændrer sig og fortykkes, opstår der iltmangel, som kroppen forsøger at modvirke gennem nye blodkar, der kan være svage og briste let. Blødninger, der i den forbindelse kan opstå, påvirker synet.
 • Erektil dysfunktion – gentagen priapisme kan føre til impotens (erektil dysfunktion)
 • Cerebrovaskulær sygdom – omkring 17 procent af børn har haft blodpropper i hjernen, som kan påvirke indlæringsevnen og andre kognitive funktioner.
 • Nekrose af lårbenets eller overarmsbenets hoved – celledød er resultatet af nedsat blodforsyning, og nogle personer kan udvikle vævsdød (nekrose), normalt i 25- til 30-årsalderen. Nekrose kan medføre kroniske smertetilstande og begrænset mobilitet.
 • Lungekomplikationer – kronisk lungesygdom kan forekomme med vejrtrækningsbesvær, brystsmerter og nedsat kondition. Man kan også udvikle for højt blodtryk.
 • Bensår – forekommer hos 12 til 20 procent af alle med seglcellesygdom og bliver mere almindeligt fra tiårsalderen. Mænd rammes i højere grad end kvinder, og sårene findes normalt omkring anklerne og kan være talrige, smertefulde og vanskelige at behandle.
 • Galdesten – øget nedbrydning af blodlegemer øger produktionen af galdepigment (bilirubin), hvilket betyder, at omkring 15 procent af personer under ti år og 75 procent af 30-årige med sygdommen får galdesten. Disse forårsager af og til ingen symptomer, men kan føre til smerter og kronisk ubehag fra mave og tarm.

På trods af den bedste tilgængelige pleje har patienter med seglcellesygdom og tilbagevendende alvorlige symptomer (akut smerte, akutte brystsymptomer eller priapisme – vedvarende smertefulde erektioner) højere dødelighed end resten af befolkningen uden nogen mærkbar forbedring over tid. Derudover oplever disse patienter fortsat komplikationer. Undersøgelser viser, at personer med højere alder og med et større antal akutte problemer fortsat oplever betydelige komplikationer under opfølgningen. For personer, der havde fået en transfusion, var dødeligheden højere, og der var flere komplikationer (sandsynligvis på grund af tilbagevendende akutte problemer eller skader på organerne som følge af manglen på effektive behandlingsmuligheder). Dette viser behovet for innovative terapier på området.

Årsager til seglcelleanæmi

Seglcelleanæmi er forårsaget af ændringer i hæmoglobin – det protein, der transporterer ilt til forskellige væv i kroppen. Det er også det stof, der giver røde blodlegemer deres farve. Blodet flyder mere trægt end normalt på grund af blodlegemernes ændrede form.

Sygdommen er arvelig, hvilket betyder, at et muteret gen overføres til børn fra en af forældrene. Genet er recessivt, hvilket betyder, at mennesker kan få det og give det videre uden at blive syge selv. Hvis begge forældre har genet, er der 50 procent risiko for, at barnet udvikler seglcelleanæmi. Hvis en af forældrene har genet, er der 25 procent risiko for, at barnet får sygdommen.

Undersøgelse og diagnose af seglcelleanæmi

Når nogen mistænkes for at lide af seglcelleanæmi, analyseres forskellige typer hæmoglobinmolekyler i en blodprøve. Diagnosen kan bekræftes ved en DNA-analyse. I tilfælde af en diagnose bør familien tilbydes vejledning. Det er vigtigt at forstå, hvordan sygdommen fungerer, og hvordan den arves mellem familiemedlemmer.

Det er også muligt at lave en test for disponering eller fosterdiagnostik for at se, om børn bærer genet. Forældre med høj risiko for sygdommen kan tilbydes hjælp til dette.

I Danmark er der et målrettet screeningsprogram for familier af genetisk oprindelse i områder med højere prævalens.

Behandling af seglcelleanæmi

Behandling af seglcelleanæmi består normalt af tre dele: forebyggende foranstaltninger, akut symptomlindring og eventuelt en hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Den forebyggende behandling af seglcelleanæmi er designet til at forhindre smerte og organskader på grund af mangel på ilt i blodet. Det er almindeligt, at mennesker, der er modtagelige over for infektion, især børn under fem år, kontinuerligt behandles med forebyggende antibiotika. Der er også visse kemiske stoffer, der hæver niveauet af hæmoglobin i blodet og derfor reducerer risikoen for tilstoppede blodkar. Men det mest almindelige er kemoterapi, hvilket har skabt en vis bekymring for risikoen ved langvarig behandling.

Akut behandling (for eksempel akut brystsyndrom eller andre alvorlige symptomer) kan omfatte væsketilførsel, antibiotika, smertelindring, blodtransfusioner og iltbehandling.

Hæmatopoietisk stamcelletransplantation er en metode, der bliver mere og mere almindelig til behandling af seglcelleanæmi. Metoden indebærer transplantation af blodstamceller fra en rask person. Det er en krævende proces, der indebærer risici, men det er også den eneste måde at lindre sygdommen på. Egnetheden hos individuelle personer med seglcelleanæmi vurderes fra sag til sag. Der forskes intensivt på dette område. Behandlingen vil højst sandsynligt blive endnu bedre og mere tilgængelig i fremtiden.

Den seneste videnskabelige udvikling har givet mulighed for genetisk modifikation af de gener, der er involveret i hæmoglobinproduktionen. Dette har ført til en løbende udvikling af genterapi til seglcelleanæmi og kan vise sig at være et alternativ for patienter, der ikke har en matchet, nært beslægtet donor til rådighed i fremtiden.

Personer, der bærer generne uden at have nogen symptomer, behøver ikke at blive behandlet.

Prognose og øget viden om seglcelleanæmi

Prognosen for seglcelleanæmi afhænger af sværhedsgraden af symptomerne. Nogle mennesker kan i princippet leve et normalt liv, mens andre med seglcelleanæmi har brug for livslang behandling. Mennesker med seglcelleanæmi, og personer omkring dem, skal også informeres om sygdommen, både med hensyn til behandlingsmetoder og de involverede risici. Det er også vigtigt at modtage social og psykologisk støtte.

Livet med seglcelleanæmi

Der er en betydelig menneskelig byrde for dem, der lever med seglcellesygdom (SCD), på trods af de nuværende behandlinger. Personer med SCD rapporterer i undersøgelser betydelig påvirkning af deres sundhedsrelaterede livskvalitet inden for områder som:

 • fysisk sundhed
 • følelsesmæssig sundhed
 • social funktion.

De mest belastende symptomer er normalt:

 • smerter
 • træthed (alvorlig træthed var sammenlignelig med niveauet af træthed rapporteret af personer med anæmi relateret til kræft).

Kronisk smerte og træthed påvirker mange aspekter af livet – fra at begrænse evnen til at tilbringe tid sammen med venner og familie til at forstyrre hverdagens aktiviteter som madlavning eller rengøring. Personer med sygdommen skal konstant planlægge omkring sygdommen og lære at acceptere den som en del af livet. Som følge af sygdommen skal man ofte tage fri fra arbejde eller studie på grund af forskellige lægeaftaler og behandlinger. Komplikationer ved sygdommen og behandlingen kan også blive en hindring for karriere og studier.  Omkring 55,2 % af personer med SCD rapporterede, at de var arbejdsløse eller ude af stand til at arbejde som følge af deres sygdom. Dette fører til økonomisk stress for mange mennesker med SCD. Nogle personer med sygdommen oplever også en mental belastning, der kan føre til depression, angst, følelser af isolation, frygt for fremtiden eller andre traumer. Omkring 39 % er deprimerede, og 38 % lider af angst. Mange oplever, at de ikke får nok forståelse fra omverdenen, og at der er stigmatisering omkring sjældne sygdomme.

I gennemsnit er der mere end fem såkaldte “seglkriser” om året, som forårsager lammende smerter eller kræver hospitalsbehandling eller akut behandling. Hvis man ikke får hjælp, kan “kriser” føre til organskader. Medianalderen for dødelighed ved seglcelleanæmi er mere end 40 år lavere end for den generelle befolkning, hvilket kan føre til eksistentiel stress for den enkelte. De mest almindelige komplikationer er hjerteproblemer, knogle- og ledproblemer samt øjenproblemer. De mest almindelige akutte komplikationer er infektioner, galdesten og leverproblemer. Dette viser, at der er et stort behov for mere effektive behandlingsmetoder til patienter med seglcelleanæmi.

'

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: