Indtast dit søgeord

Personer, der selv har brugt testen hjemme, har fortalt, at det giver en følelse af frihed, uafhængighed og kontrol over deres liv

Personer, der selv har brugt testen hjemme, har fortalt, at det giver en følelse af frihed, uafhængighed og kontrol over deres liv

Blodfortyndende medicin – sådan tjekker du INR-værdi

Når man tager blodfortyndende medicin, er det vigtigt at kontrollere blodets koaguleringsevne, den såkaldte INR-værdi. Man har i en årrække selv kunnet teste dette hjemme.

Reklame:

Din INR-værdi, som er et mål for blodets koaguleringsevne, giver en god indikation af om doseringen af den blodfortyndende medicin er korrekt. Hvad enten din INR-værdi er for lav eller for høj, er det sundhedsfarligt, og det er derfor vigtigt med en løbende måltagning. Hvis det vurderes, at du har muligheden for at teste disse værdier, får du muligheden for at måle din INR-værdi selv. Du får et måleapparatur, som du skal bruge for at måle din INR-værdi løbende, og du får undervisning i at bruge det. 

Oplev frihed med selvtest

De patienter der har brugt selvtest i forbindelse med blodfortyndende medicin, fortæller at det har givet dem en fornemmelse af frihed og uafhængighed – og til og med en forbedret livsstil. Hverdagen kredser ikke hele tiden om behandlingen, men behandlingen bliver en del af hverdagen.

Når du har valgt at bruge en selvtest, skal du være konkret og stille spørgsmål. Efter du er blevet undervist og starter kontrollerne, får du ansvaret for din egen behandling, men læger og sygeplejen står klar til at hjælpe dig med at regulere din dosis af blodfortyndende medicin.

Test dit INR-tal hjemme

Behandling med blodfortyndende medicin er en velkendt behandlingsform og stiller krav til en effektiv kontrol, som stiller høje krav til sundhedssystemet og til dig som selvtester, hvor du som patient har krav på at blive kontrolleret regelmæssigt. Når du har fået foretaget en test, sendes resultaterne til analyse, og så får læger og sygeplejersker besked om hvorvidt din dosering af blodfortyndende medicin skal reguleres, hvilket du selv gør ved at sætte doseringen op eller ned.

Det er en tidskrævende proces med mange trin og involverer mange instanser. Nu er der et alternativ til hele det apparat, hvor patienten selv kan måle sit INR-tal. I visse dele af sundhedsplejen er man begyndt at anvende måleapparaturet ved hjemmebesøg f.eks. hos ældre, så patienter der får blodfortyndende medicin, hurtigere og lettere kan få målt og ændret deres dosering, hvis der er behov for det.

Det er fra ekspertside vurderet, at mellem 10 til 20 % af alle, der tager blodfortyndende medicin, kan foretage sine egne tests derhjemme. Der er kommet anbefalinger, der fastlægger retningslinjer for hvordan og hvem der kan benytte test i hjemmet.

Sådan tester du din INR-værdi derhjemme

Selvtest foregår ved at en dråbe blod kommes på en teststrimmel, som så kommes i et måleapparat. Den producerer så en værdi, som viser om du skal regulere din dosering af blodfortyndende medicin. For at få adgang til selvtest kræver det, at du får en henvisning af din læge og får en speciel introduktion. Introduktionen består af et kursus, hvor du lærer hvad det vil sige at teste dig selv, og hvordan du skal aflæse og bruge måleresultatet. 

Selvtests er en økonomisk måde at foretage behandlingen af især patienter der er i langtidsbehandling med blodfortyndende medicin. 

Risiko for underbehandling

Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal du vide at du langt fra er den eneste. Men som patient er det vigtigt at du hele tiden kontrolleres, for at du får den rigtige behandling. Normalt gør man det ved et få taget og målt en blodprøve på et sundhedslaboratorium. Man foretager disse målinger, fordi en for lav dosis kan betyde at risikoen for blodpropper øges, og en for høj dosis øger risikoen for blødninger. 

Antallet af patienter der får blodfortyndende medicin stiger, hvilket bl.a. skyldes at stadig flere rammes af arterieflimmer. Det kan i værste fald medføre slagtilfælde. Et problem med arterieflimmer er, at mange er ubehandlede, da der ikke er nogle symptomer, og derfor risikerer man at få en blodprop. 

Reklame:

Denne sygdom handler om:

Læs også

Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame:
Reklame: