Test, om du har synsforstyrrelser tilknyttet den gule plet. Årsager og behandlinger

Test, om du har synsforstyrrelser tilknyttet den gule plet. Årsager og behandlinger

Tekststørrelse Textstorlek Mindre Större

Aldersforandringer i den gule plet (macular degeneration) indebærer, at der er sygelige forandringer i den gule plet på øjets nethinde. Dette er den mest almindelige årsag til nedsat syn hos personer over 60 år. Der findes to slags aldersforandringer i den gule plet, våde og tørre, og den tørre er den mest almindelige.

Det er uvist, hvorfor der opstår aldersforandringer i den gule plet, men risikoen for at få sygdommen øges, jo ældre man bliver, og den ses oftere hos kvinder end hos mænd. Den gule plet er det område midt i øjets nethinde, hvor man ser skarpest. Når man bliver ældre, kan den gule plet forandre sig, hvilket gør at man kan få svært ved at se, og først og fremmest ved at se skarpt.

Aldersforandringer

Aldersforandringer i den gule plet er den mest almindelige årsag til mærkbart nedsat syn hos personer over 60 år, og sygdommen bliver mere udbredt i takt med, at alderen stiger. Omkring 30 % af alle personer over 70 år, har sygdommen i en eller anden form.

Der findes to former for aldersforandringer i den gule plet: tørre og våde. På lægesprog kaldes de for tørre eller våde AMD (Age-Related Magular Degeneration).

  • Den tørre form for aldersforandringer i den gule plet er den almindeligste, og den rammer cirka 85 %. Forringelsen af synet sker ofte langsomt, og fører meget sjældent til svære synsskader. Tørre aldersforandringer i den gule plet indebærer, at de lysfølsomme celler nedbrydes, og i takt med at cellerne holder op med at fungere, ser man dårligere. Den tørre form kan ikke behandles.
  • Den våde form for aldersforandringer i den gule plet, rammer cirka 10-15 %. Synet forværres hurtigt, indimellem på blot et par uger, og det kan give kraftigt nedsat syn. Anledningen til synsforringelsen er, at der dannes nye, tynde blodkar under den gule plet. Disse blodkar er skøre, og lækker blod og væske under den gule plet, hvilket gør at den hæver. Det skarpe syn i midten af synsfeltet forringes, mens det ydre synsfelt ikke påvirkes i lige så stor grad. Den våde form giver alvorlige gener, men behandling med lægemidler kan forhindre, at synet forringes yderligere, og nogle gange kan det ligefrem forbedres, forudsat at problemet opdages i rette tid.

Almindelige symptomer på aldersforandringer i den gule plet

Ved tørre aldersforandringer i den gule plet forandres synet langsomt, og der går flere år før man opdager, at man har sygdommen. Det sker først, når den gule plet er blevet så medtaget, at dele af dens funktion går tabt. Det kan opleves som om, man har blinde pletter i sit synsfelt.

Et almindeligt symptom på våde aldersforandringer i den gule plet er en unormal forvrænget synsoplevelse. Lige linjer synes kurvede, og ansigter kan se forvrængede ud. Dette skyldes, at de nydannede, skøre blodkar lækker væske under den gule plet. Andre symptomer kan være, at man overser ord eller linjer, når man læser.

Diagnosticering af aldersforandringer i den gule plet

For at diagnosticere aldersforandringer i den gule plet foretages en undersøgelse på en øjenklinik. Evnen til at se skarpt undersøges, og den gule plet kontrolleres med et øjenmikroskop for at konstatere, om det er aldersforandringer, der har forringet synet. Man kan også blive oplyst om, hvilken type forandringer, der er tale om - den tørre eller den våde form.

Behandling af aldersforandringer i den gule plet

Effektive behandlinger af tørre forandringer i den gule plet, lader vente på sig. Derimod findes der forskellige former for behandlinger for dem, der er ramt af våde forandringer i den gule plet. Der er mulighed for behandlinger med lægemidler eller for fotodynamisk terapi.

  • Medicinsk behandling - er den almindeligste behandling af aldersforandringer i den gule plet. Det er vigtigt, at du behandles med et af de lægemidler, der er godkendt til denne form for behandling. Efter nogle behandlinger ser du ofte bedre. Medicinen gives med sprøjte. Indsprøjtningen hjælper med at bremse dannelse af skadelige blodkar under den gule plet, og hindrer dem i at lække væske.
  • Fotodynamisk terapi - kan afhjælpe små, våde forandringer i den gule plet, hvis de er blevet opdaget meget tidligt. Terapien kan sinke, og nogle gange helt standse, forringelsen af synet. Af og til sker det, at behandlingen gør synet bedre, men det er usædvanligt.

Det er vigtigt at man som patient sikrer sig, at den behandling man får er godkendt.

Gode råd

Det er vigtigt, at man selv kontrollerer synet på begge øjne jævnligt ved at dække for et øje ad gangen. Hvis man mærker, at synet hurtigt bliver dårligere, hvis lige linjer pludselig begynder at se kurvede ud, eller man overser enkelte ord i tekster, er det vigtigt at henvende sig til egen læge med det samme.

At få en tidlig diagnose og behandling af aldersforandringer i den gule plet, er afgørende for at bevare synet. Derfor skal man ikke vente med at bestille en tid på øjenklinikken.

At leve med nedsat syn

At få nedsat syn får konsekvenser for dagligdagen. Helt almindelige hverdagshandlinger er ikke længere helt så lette at udføre, og mange føler, at de bliver isoleret og mister deres selvstændighed. Det kan være svært at læse, se TV, lave håndarbejde og køre bil. Den personlige frihed kan blive indskrænket. Men der er meget støtte at få, i form af tekniske og optiske hjælpemidler såsom specialbriller og forstørrelsesglas. Personer med alvorligt nedsat syn, kan også få hjælp i form af transportservice og hjemmepleje.

På øjenklinikken kan man få meget mere information om, hvor man skal henvende sig for at få hjælp.